Welkom

Het project Prettig Contact met de Overheid (PCMO) bevordert een goed en slagvaardig openbaar bestuur en versterkt het vertrouwen van burgers in de overheid.

In dit project worden de mogelijkheden en effecten van informele interventies n.a.v. aanvragen, zienswijzen, klachten en bezwaren (ook bekend als ‘de informele aanpak’) verkend. Deze aanpak leidt tot kwalitatief betere besluiten, minder procedures, kortere doorlooptijden, lagere kosten, een vergroot vertrouwen in de overheid, een hogere tevredenheid van burgers en een hogere arbeidstevredenheid bij ambtenaren. Vanuit het Kenniscentrum PCMO worden bestuursorganen en ambtenaren ondersteund bij het opstarten en vormgeven van projecten, het verwerven van de benodigde kennis en vaardigheden en worden informatie, praktijkvoorbeelden, procesoptimalisaties en onderzoek ter beschikking gesteld.

Meer weten over PCMO

Let op: onlangs is ons postbus-adres veranderd in postbus.pcmo@minbzk.nl!
Ons telefoonnummer blijft: 070-7000524.

U kunt u vanaf nu aanmelden voor toegang tot het netwerk gedeelte!

Introductiefilm Kenniscentrum PCMO
Werkconferentie Passend Contact met de Provincie

Werkconferentie Passend Contact met de Provincie

Op maandagmiddag 31 oktober a.s. vindt de werkconferentie Passend contact met de Provincie plaats in de Verkadefabriek in ‘s Hertogenbosch. > Lees verder

Verslag Conferentie De Responsieve Rechtsstaat

Verslag Conferentie De Responsieve Rechtsstaat

Op donderdag 22 september jl. vond de landelijke conferentie De Responsieve Rechtsstaat plaats. Via deze link kunt u een kort verslag, de speeches en de verschillende presentaties bekijken.

Stuiveling Open Data Award

Stuiveling Open Data Award

Om het innovatief gebruik van open data zichtbaar te maken en te belonen, is er nu de Stuiveling Open Data Award (SODA). > Lees verder

De gemeentejurist van de toekomst

De gemeentejurist van de toekomst

In samenwerking met het ministerie van BZK organiseerde de Vereniging Juridische Kwaliteit Lokaal Bestuur (VJK) op donderdag 23 juni jl. een congres in Gouda. Kijk hier voor het verslag en de presentaties.

Verslag werkconferentie 26 april jl. “Rechtmatig, Rechtvaardig en Responsief”

Verslag werkconferentie 26 april jl. “Rechtmatig, Rechtvaardig en Responsief”

Benieuwd naar het verslag en de presentaties?  Klik dan hier.

Regiobijeenkomst Passend Contact met de Overheid (16 juni 2016)

Verslag PCMO Regiobijeenkomst Utrecht

Op 16 juni jl. bezochten ruim 160 deelnemers de PCMO regiobijeenkomst “Effectieve geschilbeslechting in bezwaar en beroep” in Utrecht. Bekijk deze link voor de presentaties en het verslag. 

Infographic

Geschilbeslechting sociaal domein

Bent u geïnteresseerd in het laagdrempelig en integraal oplossen van geschillen in het sociaal domein? Klik dan hier.

Pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering gestart

Pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering gestart

Een groep gemeenten is 14 juli 2016 van start gegaan met een pioniertraject om de invordering van geldschulden beter te laten verlopen. Klik hier voor meer informatie. 

Actueel

nieuwsberichtStuiveling Open Data Award
19 oktober 2016

Open data zijn overal. We navigeren er op los in het verkeer, gebruiken buienradar om de regen te on...

nieuwsberichtWerkconferentie Passend Contact met de Provincie
19 oktober 2016

Op maandagmiddag 31 oktober a.s. vindt de werkconferentie Passend contact met de Provincie plaats in...

Tweets van @Prettigcontact

Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Prettig contact met de overheid