De conferentie markeert de start van het nieuwe onderzoeksprogramma 'Public Trust & Public Law' aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit onderzoeksprogramma werken wetenschappers op het gebied van bestuurskunde, bestuursrecht, rechtssociologie en rechtstheorie samen aan vragen op het gebied van vertrouwen, legitimiteit en procedurele rechtvaardigheid in het publieke recht.

Toelichting inhoud

Tijdens de conferentie wordt ingegaan op de betekenis van procedurele rechtvaardigheid voor de besluitvormings- en geschilbeslechtingsprocedures van de overheid. Als speciale gastspreker uit de Verenigde Staten zal professor Allan Lind de conferentie openen met een lezing. Hij is internationaal één van de meest invloedrijke wetenschappers op het gebied van procedurele rechtvaardigheid. Aansluitend op deze lezing vindt een discussie plaats. Vervolgens worden een drietal onderzoeken besproken, waarbij het publiek en de betreffende wetenschappers worden betrokken. Deze onderzoeken maken deel uit van het onderzoeksprogramma 'Public Trust and Public Law'.

Het programmaoverzicht vindt u in de downloadsectie, rechts op deze pagina.

De bijeenkomst is gericht op betrokkenen vanuit de wetenschap, het bestuur en de rechterlijke macht.

Het kent een besloten karakter. Alleen als u tot deze doelgroep behoort en aanwezig wilt zijn, kunt u een bericht sturen aan info@prettigcontactmetdeoverheid.nl. Aangezien er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, vindt er selectie plaats. Tijdens deze conferentie wordt Engels gesproken.