De Belastingdienst is een pilot gestart om openstaande schulden te kunnen innen. Belastingplichtplichtigen worden na een aanmaning en dwangbevel voortaan gebeld door een incassomedewerker. Doel van de pilot is om deze groep mensen een extra kans te bieden om hun schulden te betalen, online wel te verstaan. Op die manier wordt een officieel en duur invorderingstraject voorkomen.

Betalen mensen nog steeds niet, dan neemt de fiscus verdergaande maatregelen zoals beslaglegging op bankrekeningen of auto. Uit eerdere streekproeven blijkt dat 60 tot 70 procent van de schulden op deze manier alsnog worden voldaan.

Dat de Belastingdienst de telefoon pakt, is niet voor het eerst. Ook mensen die regelmatig hun belastingaangifte vergeten in te sturen, worden inmiddels gebeld.