Conferentie Innovatieve Geschilbeslechting

Op uitnodiging van het ministerie van BZK verzorgde professor Allan Lind (Duke University) tijdens deze LRM-confentie van de Universiteit Utrecht een lezing over het belang van procedurele rechtvaardigheid in zowel gerechtelijke procedures als gedurende alternatieve vormen van geschilbeslechting.

Daarnaast werden tijdens deze conferentie vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief door verschillende toonaangevende (inter)nationale sprekers uit de wetenschap en rechterlijke macht ook andere innovatieve ontwikkelingen binnen zowel het straf-, civiel als bestuursrecht besproken. 

Datum: 11 april 2014
Tijdstip: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Universiteit Utrecht
Doelgroep: ambtenaren, wetenschappers, advocaten en bestuursrechters
Voertaal tijdens de conferentie is Engels
Deelname gratis
Inschrijving is inmiddels gesloten

Het programma was als volgt:

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening 

10.10 uur Maria van de Schepop

10.30 uur Keynote lezing over Procedurele Rechtvaardigheid 

              Professor Allan Lind Duke University USA

11.00 uur Pauze

11.15 uur Court connected mediation 

              dr. Lin Adrian Rechtenfaculteit Universiteit van Kopenhagen

11.45 uur Innovatie in de rechtspraak, meer oplossing minder procedure

              Professor Maurits Barendrecht Universiteit Tilburg & HiiL Innovating Justice

12.15 uur Pauze

13.30 uur Workshopronde  1

14.30 uur Pauze

14.45 uur Workshopronde 2

16.00 uur Plenaire afsluiting

17.00 uur Borrel  

Workshops

Tijdens de workshoprondes kon men kiezen uit de volgende vier workshops:

 1. Strafrecht – ‘The ZSM Approach’ ofwel ‘Lik-op-stuk benadering’
  Deze workshop werd verzorgd door Advocaat-Generaal Taru Spronken en Officier van Justitie Chaira Ament
 2. Civiel recht – Het project ‘Burenrechter.nl’
  Deze workshop werd verzorgd door rechter Rogier Hartendorp van de rechtbank Midden-Nederland.
 3. Bestuursrecht – Oplossingsgericht werken in bezwaar en beroep
  Deze workshop werd verzorgd door Prof. dr. A.T. Marseille.
  Procedurele rechtvaardigheid
  Deze workshop werd verzorgd door Allan Lind, Kees van den Bos & Liesbeth Hulst.