Publieke beleidsbemiddeling
Een serie van drie seminars en twee masterclasses, verzorgd door een aantal internationaal gerenommeerde wetenschappers, bestuurders en practitioners.

Nederland heeft een bekende traditie op het gebied van bemiddeling. De praktijk van het 'polderen' erkent onderlinge afhankelijkheden en zoekt naar compromissen tussen belanghebbenden. Deze traditie van 'polderen' staat onder druk. Bestuurders worden vaak geconfronteerd met het dilemma van publiek leiderschap. Enerzijds worden zij geacht 'de overheid' te vertegenwoordigen en het vastgestelde beleid na te streven. Anderzijds worden ze ook verwacht burgers te vertegenwoordigen die de mogelijkheden voor 'participatie' die de overheid organiseert, verwerpen. Conventionele praktijken voorzien niet in een uitweg uit dit dilemma en vertonen ook een gebrek aan mogelijkheden om protesterende burgers te betrekken.

Dit dilemma van publiek leiderschap onderstreept de noodzaak om te leren hoe conflicten productief gemaakt kunnen worden en op welke wijze zij de legitimiteit van de overheid en het overheidshandelen kunnen versterken en de publieke dienstverlening kunnen verbeteren. De vragen zijn concreet en praktisch. Hoe kan de overheid onderhandelen zonder verlies van haar politieke mandaat? Hoe kunnen burgers en non-gouvermentele organisatie's de invloed verkrijgen die zij zoeken, zonder het initiëren van juridische acties en procedures? Welke vaardigheden op het gebied van onderhandelen en bemiddelen vormen een noodzakelijke en relevante bijdrage? Wat kunnen we leren van de ervaringen en ontwikkelingen over de afgelopen 15 jaar in Canada en de VS?

Doelgroep
De doelgroep van dit programma bestaat uit beleidsmakers, ambtenaren, leden van actiegroepen, onderzoekers, politici, vertegenwoordigers uit het bedrijfslevenen, en practitioners uit het veld van de publieke beleidsbemiddeling wier werk zou kunnen profiteren van nader inzicht in de mogelijkheden en kansen op het gebied van alternatieve geschilbeslechting. Wij beogen hiermee een kritische setting te organiseren waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld.

Klik hier voor meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.

Het Publieke Beleidsbemiddelings Initiatief
Dit programma maakt deel uit van het Publieke Beleidsbemiddelings Initiatief van de Universiteit van Amsterdam, een samenwerkingsverband van de Rechtenfaculteit en de Faculteit Sociale Wetenschappen. Het doel van dit initiatief is het verkrijgen van een beter inzicht in de mogelijkheden van publieke beleidsbemiddeling en het leveren van een bijdrage aan het vergroten van de vaardigheden en professionaliteit van publieke beleidsbemiddelaars.