Een groot deel van de bezwaarschriften is ingetrokken door de indiener. Dit is te danken aan de informele aanpak bij de bezwaarafhandeling. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de drie bezwaarschriftencommissies van de gemeente.

Veel mensen trekken hun bezwaar in na overleg. Daarbij besteedt de gemeente veel aandacht aan communicatie via bijvoorbeeld snel telefonisch contact of een gesprek. Vaak leidt dit tot een snelle herziening van het besluit of het afzien van verder procederen nadat uitleg is gegeven. In 2011 trok uiteindelijk 43% van de indieners hun bezwaar in. Van alle bezwaren is vorig jaar 6% gegrond verklaard.