Vanaf februari 2011 pakt Waterschap Rivierenland het afhandelen van bezwaren anders aan. Er wordt eerst gebeld met de indiener van het bezwaar en getracht om via overleg tot een oplossing te komen. De ervaringen met deze aanpak zijn zeer positief. Van de bezwaarschriften die geschikt zijn voor mediation wordt 80% door overleg opgelost. Hierdoor neemt de tevredenheid over de afhandeling van bezwaren toe, bespaart het waterschap tijd omdat veel bezwaren niet meer de gehele bezwaarprocedure hoeven te doorlopen en sneller worden afgehandeld en nemen de kosten van de bezwarencommissie bij het waterschap af.

Van februari 2011 tot en met december 2011 ontving het waterschap 101 bezwaarschriften. 80% van de bezwaren die door het waterschap geschikt werden bevonden voor mediation is door overleg opgelost, bij 17% van de bezwaren loopt het overleg nog en in slechts 3% van de gevallen heeft mediation niet tot een oplossing geleid en is het bezwaar alsnog voorgelegd aan de bezwarencommissie. In 2009 scoorde het waterschap bij de bezwaarmakers slechts een rapportcijfer 5,2 voor de tevredenheid, nu is dat rapportcijfer 7,5. Mediation zorgt verder voor een verlaging van de kosten van de bezwarencommisie met 25% en zorgt voor aanzienlijke tijdbesparing bij de afhandeling van bezwaar.