Op maandagavond 5 maart 2018 presenteerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de essaybundel #WOEST. In deze essaybundel verkent de ROB, mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe verontwaardiging kan leiden tot bepaalde grensoverschrijdende gedragingen, wanneer verontwaardiging een uiting is van positieve betrokkenheid, wat de gewenste omgang is met verontwaardiging in de democratische rechtsstaat en over welke handelingsperspectieven - zowel strategie├źn als technieken - de overheid zou moeten beschikken om op de juiste manier om te gaan met verontwaardiging.

Maar liefst 18 toonaangevende experts schreven een bijdrage vanuit verschillende disciplines, zoals de rechtsgeleerdheid, filosofie, geschiedenis, politicologie, sociologie, psychologie, ethologie, bedrijfskunde en bestuurskunde. Een centrale les is volgens de ROB dat de overheid zich kan voorbereiden op de verontwaardiging van burgers en mogelijk zelfs haar voordeel hiermee kan doen als zij deze onbevreesd tegemoet treedt. De uitdaging daarbij is dat de overheid zich kwetsbaar en zelfkritisch moet durven opstellen als de situatie daar om vraagt, maar dat zij tegelijkertijd daadkrachtig dient te blijven staan en strijden voor de kernwaarden van de democratische rechtsstaat.