Symposium Probleemoplossend procederen?

Thema van dit symposium was het zoeken naar wegen om in elke fase van het bestuurlijk en juridisch proces de probleemoplossing voorop te blijven stellen, waarbij de aandacht in het bijzonder naar de bestuursrechter uitging.

Dagvoorzitter van het symposium was drs. W.J. Deetman, voorzitter van de SBG en lid van de Raad van State. Als primeur presenteerde prof. mr. dr. A.T. Marseille de eerste resultaten van zijn onderzoek naar de effecten van de Nieuwe Zaaksbehandeling. Een onderzoek dat hij in opdracht van het project Prettig Contact met de Overheid van het Ministerie van BZK op dit moment uitvoert.

Organisatie:     Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen & het Ministerie van BZK 
Datum:             
24 april 2014
Tijdstip:          
 13.00 uur - 17.30 uur met aansluitend een borrel
Locatie:            
Gotische Zaal van Paleis Kneuterdijk, Paleisstraat 1 te Den Haag
Doelgroep:       Ambtenaren, wetenschappers, advocaten en bestuursrechters
Inschrijving is inmiddels gesloten

Programma

12.30 – 13.00 uur  Ontvangst

13.00 – 13.15 uur  Welkom door de dagvoorzitter
Drs. W.J. Deetman, lid Raad van State en voorzittter Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen 

13.15 – 14.00 uur  Het bestuur voor de rechter
Hoe behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak de aan haar voorgelegde geschillen en wat betekent deze werkwijze voor de bestuursorganen? Ervaringen met en adviezen voor de effectiviteit van het optreden van bestuursorganen waaronder de gemeenten bij de bestuursrechter.
Prof. mr. J.E.M. Polak, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State en onbezoldigd hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden 

14.00 – 14.45 uur  De nieuwe regels van het bestuursprocesrecht
De Nieuwe Zaaksbehandeling beoogt het probleemoplossend vermogen van met name de rechtbanken te vergroten. Dit brengt verandering in de wijze waarop de rechter bestuurszaken behandelt. Wat betekent dit voor de betrokken partijen en voor de procesvertegenwoordiging van de bestuursorganen?
Mr. drs. D.A. Verburg, seniorrechter inhoudelijk adviseur rechtbank Midden-Nederland 

14.45 – 15.15 uur  Pauze

15.15 – 16.00 uur  Presentatie onderzoeksresultaten De Nieuwe Zaaksbehandeling 
Een wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van De Nieuwe Zaaksbehandeling bevindt zich in de fase van afronding. Er is gekeken naar de manier waarop zowel rechters als burgers en bestuursorganen er invulling aan geven. Tijdens dit symposium worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Welke lessen zijn voor alle betrokkenen hieruit te trekken?
Prof. mr. dr. A.T. Marseille, Hoogleraar Bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Tilburg 

16.00 – 16.15 uur  Toespraak
Dr. R.H.A. Plasterk, minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

16.15 – 17.00 uur  Probleemoplossend vermogen in het primaire proces 
De Nieuwe Zaaksbehandeling bij de bestuursrechter vormt een extra stimulans voor de overheid om in eigen huis van begin af aan meer proactief en oplossingsgericht te werk te gaan. Niet alleen bij de behandeling van klachten en bezwaren maar ook in het primaire proces. Wat betekent dit voor organisatie en werkwijze, en voor vaardigheden van bestuurders, ambtenaren en gemeentejuristen? Hoe kan de oplossingsgerichte aanpak in de organisatie en de cultuur van een gemeente structureel worden ingebouwd?
Dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester gemeente Hoorn 

17.00 – 17.30 uur  Forum met de inleiders, terugkoppeling en afronding door de dagvoorzitter

17.30 – 18.00 uur  Borrel

Binnen elke voordracht was ruimte ingebouwd voor vragen en discussies.