Deelsessie 1: ‘Burgerinitiatieven in goede banen’ 

De verhouding tussen gemeente en burgers is aan het veranderen. Burgers nemen ook steeds meer initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren en dagen het bestuur uit. Dit heeft gevolgen voor bestuurders en ambtenaren en daarmee ook voor gemeentejuristen. De algemene politieke tendens lijkt te zijn deze participatie nadrukkelijk te honoreren en te stimuleren. Maar wat komt er bij kijken om burgerinitiatieven te kunnen honoreren en deze juridisch in goede banen te leiden? En welke vaardigheden en houdingen vraagt het om initiatieven te waarderen? In deze deelsessie behandelt Harry Hoogenboom de juridische aspecten van burgerinitiatieven aan de hand van de ervaringen met drie initiatieven (inrichting, beheer/handhaving en welzijn) in de gemeente Rotterdam. Hij gaat daarbij in het bijzonder in op initiatieven die raken aan de publieke taak van de overheid. 

Deelsessie 2 - Digitalisering in beroepszaken

Yvo Jouvenaar, programmaleider Kwaliteit en Informatie (KEI) bij de Orde van Advocaten, belicht in zijn deelsessie de ontwikkelingen die in het kader van de digitale informatie uitwisseling op gemeenten afkomen. Meer in het bijzonder met betrekking tot de komende verplichting om in beroepszaken dossiers digitaal aan te leveren en de noodzaak van het voeren van een ‘rol-administratie’.

Deelsessie 3 - Impressies van een rechter

De burger en de maatschappij zijn in transitie en dat geldt dus ook voor de overheid en de bestuursrechter. Wanneer de aanpak steeds persoonlijker en informeler wordt, waar blijven dan de harde juridische waarborgen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden staat Judith van de Sande we in op de vraag hoe de bestuursrechter met deze veranderingen omgaat en wat in zaken bij de bestuursrechter wordt verwacht van de gemachtigden van de bestuursorganen.

Deelsessie 4 - Ambtelijk horen

In Arnhem wordt een aantal categorieën van bezwaarschriften via ambtelijk horen afgedaan. Hierdoor worden er minder bezwaarschriften door de bezwaarschriftencommissie afgehandeld. Toch worden beide vormen van bezwaarafhandeling gehandhaafd. Aan ambtelijk horen zijn duidelijke voordelen verbonden. Maar wat zijn daarnaast de aandachtspunten? Welke criteria gelden er? In deze deelsessie deelt Brigitta Evers de ervaringen van gemeente Arnhem.