Een effectieve informele aanpak van aanvragen, zienswijzen, klachten en bezwaren
Prettig contact met de overheid - deel 1

De praktijkhandleiding Prettig Contact met de Overheid biedt u informatie, tips, praktijkverhalen en allerlei instrumenten om zelf een pilotproject op te starten, het benodigde verandermanagement vorm te geven, en de benodigde vaardigheden eigen te maken.