logo Nationale ombudsman

De overheid kan schriftelijk over uw rechten en plichten beslissen. Afhankelijk van het soort beslissing heet dat volgens de wet een beslissing, besluit of beschikking. Bent u het niet eens met een beslissing, besluit of beschikking? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken door binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen bij de overheid. Maar is bezwaar voor u wel de juiste weg naar een oplossing voor uw probleem of zijn er mogelijkheden die geschikter zijn? Deze bezwaarkaart kan u helpen bij het maken van een juiste afweging.