Bezwaarwijzer

De overheid neemt per jaar 2,5 miljoen beslissingen waartegen bezwaar mogelijk is.Voor burgers blijkt een bezwaarschriftprocedure vaak een zeer slechte ervaring metde overheid onder andere door de lange behandelingsduur; voor de overheid zijnbezwaarprocedures kostbaar en tijdrovend. Bezwaarprocedures zorgen er soms voordat burger en overheid onnodig tegenover elkaar komen te staan. Hoe kunnende betrokken burgers en de overheid verstandig omgaan met de mogelijkheid vanbezwaar, zodat onnodige bezwaarprocedures voorkomen worden?