Beslissingwijzer

De Nationale ombudsman geeft in deze wijzer een aantal eenvoudige uitgangspunten waarmee een beslissing kan voldoen aan de eisen van behoorlijkheid.