Een snellere en betere behandeling van WOZ-bezwaren

Om de knelpunten rondom de klacht- en bezwaarprocedures aan te pakken zijn in 2009 en 2010 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met een aantal bestuursorganen verschillende pionierstrajecten opgezet. Het WOZ-pioniersproject is één van die trajecten. In samenwerking met 6 gemeenten zijn de mogelijkheden en effecten van een informele, pro-actieve en oplossingsgerichte aanpak tijdens de uitvoering van de WOZ in kaart gebracht.