PCMO 5

In PCMO 5 staat de vraag centraal in hoeverre de informele aanpak het gevaar in zich bergt dat sommige bezwaarmakers meer krijgen dan waar ze recht op hebben (omdat bezwaarbehandelaars rechtmatigheidsgrenzen overschrijden om een voor betrokkenen aanvaardbare oplossing te bereiken), en andere juist minder dan waar ze recht op hebben (omdat bezwaarbehandelaars niet steeds onderkennen dat het bestreden besluit onrechtmatig is en de bezwaarmaker vervolgens accepteert dat het besluit zo blijft als het is)?

Hoofdconclusie van het onderzoek is dat er geen aanwijzingen zijn dat de informele aanpak van bezwaren op het punt van een rechtmatige behandeling als een riskante onderneming moet worden beschouwd.