illustratie publieke beleidsbemiddeling

Uitonderhandelde regelgeving is een vergaande vorm van beleidsbemiddeling. Bij publieke controverses krijgen partijen altijd te maken met bestaande wetgeving en administratieve regelgeving. Een bemiddeling zoekt hier een niche. Soms is echter juist de regelgeving zelf onderwerp van bemiddeling. Bij het uitonderhandelen van regelgeving, ontwerpen de betrokken partijen een institutionele basis voor zelfregulering. Ze stellen samen met de overheid vast wie wat moet, mag of niet mag. Het is een vergaande vorm van beleidsbemiddeling, want bij regelgeving beperkt de rol van belanghebbende zich traditioneel tot het informeren van de overheid en het op verzoek leveren van commentaar op haar voorstellen.