illustratie publieke beleidsbemiddeling

Gebiedsontwikkeling heeft veel baat bij publieke beleidsbemiddeling. Bij gebiedsontwikkeling komen verschillende overheidsinstanties en bedrijven samen en zetten een regionaal project op dat de functies van wonen, werken, natuurbehoud en waterhuishouding met elkaar verenigt. Soms kunnen partijen gebiedsontwikkeling combineren met duurzame ontwikkeling, zoals bij de gebiedsontwikkeling van Groot Mijdrecht Noord in Noord-Brabant. Partijen kijken dan hoe ze ecologische, economische en sociaal-culturele doelen het best met elkaar kunnen verenigen.