illustratie publieke beleidsbemiddeling

Begin 2011 vond er in de gemeente Zandvoort onder begeleiding van een beleidsbemiddelaar een participatietraject plaats over het onderwerp ‘horecaopeningstijden en geluidsnormen’. De beleidsbemiddelaar leidde een reeks van zeven intensieve bijeenkomsten, waar een bonte groep belanghebbenden - zoals bewoners en horeca-exploitanten - een beleidsadvies formuleerde.