Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat de afhandeling van Wob verzoeken in Nederland veel meer kost dan in bijvoorbeeld Engeland. Waar in Engeland de afhandeling per verzoek 700 euro bedraagt, kost dat in Nederland 7000 euro (Colquhoun, A. (2010). The Cost of Freedom of Information, Constitution Unit, University College London.). Dit hangt deels samen met fragmentarisch archiefbeheer, onder anderen veroorzaakt door fusiegemeenten, maar is ook een resultaat van sterk uiteenlopende procedures en onduidelijkheden over afhandelingswijzen. De standaard termijnen van informatieverstrekking worden in ongeveer de helft van de Wob verzoeken in Nederland overschrijden. Ook het oprekken van deze termijnen heeft niet geholpen en bij bezwaren wordt er weinig heroverwogen. Met andere woorden, een nieuwe kijk op de praktijk Wob vergt aandacht. Zou de informele aanpak bij Wob verzoeken, vanuit de informatieverstrekker, voor een betere, snellere en bevredigende afhandeling kunnen dienen? Zo ja hoe, welke kansen zien we en welke beren op de weg zullen we moeten pareren?