Samenwerken

Bijeenkomsten

Verslag werkconferentie 26 april jl. “Rechtmatig, Rechtvaardig en Responsief”

Verslag werkconferentie 26 april jl. “Rechtmatig, Rechtvaardig en Responsief”

Benieuwd naar het verslag en de presentaties?  Klik dan hier.

Bijeenkomsten archief

Regiobijeenkomst Passend Contact met de Overheid
16-06-2016

Wilt u ervaren wat deze vormen van geschilbeslechting kunnen betekenen voor uw contacten met burgers tijdens klacht-, bezwaar- of beroepsprocedures? Wilt u uw kennis voor het omgaan met conflicten tussen overheid en burger verdiepen?...

Werkconferentie Passend contact met de overheid
26-04-2016

Prof Allan Lind, wetenschappelijk grondlegger van het onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid, opent het plenaire ochtendprogramma  van de werkconferentie met een lezing over hoe wij door de toepassing van inzichten uit de...

Communiceren over impopulaire beslissingen
29-10-2015

Hoe kun je als gemeente, of andere publieke instantie, vooraf rekening houden met deze oplopende emoties? Op welke manier kun je impopulaire beslissingen communiceren en toch de rust bewaren? Tijdens deze bijeenkomst vertellen...

Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur
02-09-2015

Op woensdag 2 september organiseert het ministerie van BZK (project Prettig contact met de Overheid) de conferentie ‘Toekomstbestendig Goed Bestuur’. Op deze dag gaan we o.a. in op macht, gezag, legitimiteit, procedurele...

Training basisvaardigheden onderhandelen in het publieke domein
25-09-2015

Doel
Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in situaties waar onderhandelen nodig is en waar het een effectieve strategie kan zijn. Ook besteden we aandacht aan de eigen houding en gedrag om de...