Conferentie Uitgepraat of in gesprek?

Het dagelijks contact tussen overheid en burger over beslissingen die hen raken of die betrekking hebben op hun omgeving, is bepalend voor de mate waarin mensen zich gehoord en betrokken voelen, zeggenschap en inspraak ervaren en vertrouwen hebben in de overheid. Door de juridificering van besluitvormingsprocessen hebben mensen vaak het gevoel dat de overheid hen niet serieus neemt en hen niet eerlijk en rechtvaardig behandelt. Ook vindt men dat de overheid tekort schiet in het oplossen van problemen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de spanningen rond de wind-op-land-trajecten, de huisvesting en integratie van vluchtelingen, de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de omgang met geldschulden en multi-problematiek en het korten van de huishoudelijke hulp als gevolg van de decentralisaties. Dit gebrek aan responsiviteit schaadt het vertrouwen van mensen in de overheid en doet afbreuk aan de democratische legitimatie van de overheid en het overheidshandelen. Tijdens deze conferentie staan wij stil bij mogelijkheden om de responsiviteit van de overheid te vergroten en het conflictoplossend tekort te overbruggen.  

Datum 28 september 2017
Locatie Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat –Generaal Bestuur en Wonen, Directie Democratie en Burgerschap Turfmarkt 147, 2500 EA Den Haag
Doelgroep Ambtenaren
Inloop 08.30 - 09.15 uur
Programma 09.30 - 17.00 uur
Borrel 17.00 - 18.00 uur
Aanmelden Aanmeldformulier
Programma Bekijk hier het programma
Masterclass ronde 1 Lees meer over de masterclasses in ronde 1
Masterclass ronde 2 Lees meer over de masterclasses in ronde 2