Contact

Contact

 

  

Voor vragen of opmerkingen over het project Prettig contact met de overheid kunt u terecht bij:

Kennis- en Informatiecentrum Prettig contact met de overheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezoekadres:
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postadres:
Postbus 20011 
2500EA Den Haag

Online: 

E-mail: postbus.pcmo@minbzk.nl   
Volg ons op Twitter: www.twitter.com/PrettigContact
Praat mee in onze besloten LinkedIn groep: www.linkedin.com/groups?home=&gid=8261467&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egsm_8261467_1_*2_*2_*2_lna_MEMBER_*2