Deze website biedt overheidsorganisaties instrumenten en informatie om zelf de informele aanpak toe te passen en een eigen project op te zetten en door te ontwikkelen. De praktijkhandleidingen kunnen gebruikt worden om kennis en kunde te verdiepen. Ook bevat deze website best practices en informatie van de verschillende pioniersprojecten in een variƫteit aan overheidsdomeinen. Tot slot biedt het Kennis- en Informatiecentrum overheidsorganisaties de mogelijkheid om met behulp van meetinstrumenten de resultaten en effecten van de informele aanpak in beeld te brengen.

Door het in samenwerking met de pionierende overheidsorganisaties ontwikkelen van instrumenten en organisatie-overstijgende procesoptimalisaties en door het uitwisselen van best practices en lessons learned konden pionierorganisaties sneller heel goede resultaten bereiken. Met behulp van deze website wil het Kennis- en informatiecentrum Prettig Contact met de Overheid een verdere landelijke uitrol van de informele aanpak stimuleren en ondersteunen.