Masterclass Ronde 1

1. Burgerparticipatie in de publieke besluitvorming

Wat gebeurt er eigenlijk als bestuur en burgers bij de besluitvorming over ruimtelijke plannen en projecten botsen? Wat kan je doen om zo’n confrontatie om te buigen naar coöperatie? In deze interactieve masterclass laten Albert Koers (RUG) en Rob Rietveld (Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheid) je zien waar mogelijkheden en kansen liggen om burgers eerder en beter te betrekken bij de publieke besluitvorming. Je krijgt ook een aantal praktische handvatten mee om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

2. Framing (deel 1)

In deze masterclass leer je op welke manier wij als mens beslissingen nemen en welke rol aannames en overtuigingen daarbij spelen. Woorden en beelden beïnvloeden niet alleen de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken, maar hebben ook gevolgen voor de manier waarop wij onze interacties met anderen ervaren en begrijpen. Door het uitlichten van woorden of beelden kan een bepaalde lezing of een mening worden gepropageerd. Dit noemen we ook wel framing. Framing wordt vaak geassocieerd met manipulatie door de pers of politiek, maar speelt ook in onze dagelijkse praktijk een rol. Framing kan ongewild bijdragen aan het instandhouden van conflicten en maatschappelijke problemen. In deze masterclass ervaar je hoe frames werken en krijg je van Marc Rijnveld en David Laws (UvA) een aantal handvatten aangereikt om de negatieve effecten van framing te doorbreken.

3. Zelfzorg en omgaan met spanning

Hoe kun je tijdens een lastig gesprek ontspannen blijven? Welke situaties brengen voor jou spanning met zich mee? Wat kun je dan voor je zelf betekenen? Hoe krijg je de spanning weer omlaag? In deze masterclass reiken Dennis de Getrouwe (KCB) en Regilio Lingen (communicatie- en agressietrainer) je een aantal handvatten aan om in geval van lastige gesprekken een bewuste inschatting te maken welk gedrag effectief is.  

4. Omgaan met frustratie en instrumenteel gedrag

Weerstand mag er zijn maar hoe ga je er effectief mee om? In deze workshop gaan we met de deelnemers op zoek naar wat weerstand eigenlijk is, hoe verschillende vormen van weerstands-gedrag eruit zien en hoe je weerstand effectief kunt beïnvloeden. Hoe ga je om met emoties, wat doe je in geval van lastig gedrag, en wat doe je in geval van manipulatie? Aan de hand van  praktijkcases laten Andre Stuut en Joke Damen (KCB) je zien welke gedragskeuzes je kunt maken. Na deze workshop kun je weerstand eerder herkennen en plaatsen en weet je ook hoe je weerstand effectief kunt ombuigen.

5. Ruimte geven aan tegenstellingen door beleidsbemiddeling

In onze samenleving willen we ruimte geven aan tegenstellingen. Maar wat doe je wanneer verschillende belangengroepen met elkaar botsen? Hoe zorg je er dan voor dat mensen en organisaties weer kunnen samenwerken? Onder leiding van beleidsbemiddelaar Aik Kramer leer je in deze masterclass wanneer het nuttig kan zijn om een beleidsbemiddelaar in te schakelen en welke stappen je in zo’n proces doorloopt. Je ontvangt ter afsluiting een praktisch stappenproces om in de praktijk toe te passen.


6. Masterclass De toegankelijkheid van Den Haag.nl

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil ook gebruik kan maken van de website www.denhaag.nl. Daarom is toegankelijkheid het beginpunt in alle stappen van het ontwerp en de bouw van deze website tot aan het redactionele proces. Vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag laten je in deze masterclass zien hoe zij aandacht voor toegankelijkheid toepassen in hun dagelijks werk, wat het oplevert en wat zij hebben geleerd.

7. Hoe zorg je ervoor dat burgers niet alleen gehoord worden maar zich ook gehoord weten?

Burgers voelen zich tijdens de bezwaarprocedure vaak niet gehoord. Bijvoorbeeld omdat zij de indruk hebben dat met hun kant van de zaak geen rekening wordt gehouden. Ook twijfelen ze soms aan de onpartijdigheid van de betrokken ambtenaren of leden van de bezwaaradviescommissie. Kan je daar  een verschil in maken? Heeft de inrichting van de hoorprocedure effect (externe bezwaar-procedure versus ambtelijk horen) of moeten de betrokken ambtenaren vooral geschoold worden in bepaalde communicatie- en conflictvaardigheden? In deze masterclass verkennen Sanne Marx (Marx Bezwaarbehandeling), Dennis van ’t Westeinde (provincie Noord-Brabant) en Bart Jan Walraven (advocaat bestuursrecht) mogelijkheden je hebt om het horen zo goed en effectief mogelijk in richten. Daarnaast krijg je veel praktische tips mee waar je in de praktijk verder mee aan de slag kan.

8. Niet afwachten tot bezwaar: bellen maar!

Ga er maar aan staan. Je moet overgaan tot het afwijzen van een verzoek tot handhaving, het opleggen van een boete of maatregel in het sociaal domein of het afwijzen van een aanvraag, vergunning, subsidie etc. Ga je dan met de PCMO-technieken in je broekzak het gesprek aan of handel je het formeel af en laat je het geschil verder over aan je collega’s die de bezwaren behandelen? In deze interactieve masterclass van Caroline Koetsenruijter (KCB) leer je welke mogelijkheden je in deze situaties hebt om pro-actief te handelen en goed te communiceren zodat je waar mogelijk bezwaarprocedures  voorkomt.