Masterclass Ronde 2

9. Heldere taal op de agenda zetten en houden: hoe doe je dat?

Wat is heldere overheidstaal en hoe bereik je dat jouw organisatie heldere taal gebruikt? In deze masterclass nemen verschillende Ambassadeurs Heldere Taal (https://ambassadeurhelderetaal.nl/) je mee in hun ervaringen en soms moeilijke strijd om helder taalgebruik binnen hun eigen organisatie op de kaart te zetten en te houden. Hoe doen ze dat? Wat gaat er goed en wat moet er beter? Laat je inspireren en sluit je aan!

10. Het bereiken van kwetsbare groepen: hoe vind je ze, en hoe ga je het gesprek aan?

Een inclusieve samenleving. Daar gaan we voor, maar tegelijkertijd weten we dat het bereiken van bepaalde groepen mensen een lastige opgave is voor de overheid. Hoe krijg je kwetsbare doelgroepen in beeld en welke methoden zijn er om met hen in gesprek te gaan? Marjolijn van Leeuwen, onderzoeker en trainer bij Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Lodewijk van Noort, Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid presenteren hun inzichten en gaan met de deelnemers dieper in gesprek over dit thema en mogelijke oplossingen.

11. To challenge or not to challenge? – een uitdaagrecht voor bewoners

In het Verenigd Koninkrijk kunnen burgers onder de noemer van “Right to challenge” de overheid uitdagen om publieke taken over te nemen wanneer ze denken dat zij die taken beter kunnen uitvoeren. Hoe zit dat in Nederland? Zien we hier dezelfde behoefte of is het ‘Right to challenge’ hier gewoon een ander woord voor georganiseerde vormen van burgerinitiatieven en burgerparticipatie? In deze masterclass word je aan de hand van een recent afgeronde landelijke verkenning door Koen van der Krieken (UT) en Esmee Driessen (UL) meegnomen langs wat in Nederlandse gemeenten onder de noemer van ‘Right to challenge’ wordt ondernomen, welke hobbels burgers daarbij ervaren en wat je kunt doen om die aan te pakken.

12. Geautomatiseerde besluitvorming & knelpunten in het contact tussen overheid en burger

De overheid gebruikt steeds vaker computers voor het nemen van besluiten. Deze besluiten hebben vaak ook financiële gevolgen voor burgers, zoals het al dan niet verlenen van kinderbijslag, de AOW, toeslagen, het opleggen van motorrijtuigenbelasting of de aanslag inkomstenbelasting. Geautomati-seerde besluitvorming heeft grote efficiencyvoordelen en gaat meestal goed, maar wanneer het fout gaat kan dat grote gevolgen hebben. Onder leiding van Arjan Widlak (Kafkabrigade) verken je in deze masterclass of burgers in die gevallen juridisch nog wel  voldoende beschermd zijn tegen fouten en wat in die gevallen nodig om problemen op te lossen?

13. Het conflicthanteringspalet, escalatie en juridisering: wat, wanneer, door wie en hoe?

Een responsief bestuursorgaan levert maatwerk in conflicthantering. PCMO ontwikkelde daarvoor al in een vroeg stadium het conflicthanteringspalet. Naast de formele procedures bevat dit palet de volgende vijf vormen van informele conflicthantering: bellen, keukentafelgesprek, informeel overleg, informeel overleg met onafhankelijke gespreksleider, en mediation. Dat roept de vraag op: wie maakt de keuze tussen deze vormen, en op grond van welke criteria? Is eenmaal een methode gevonden, dan rijst de vraag wie de regie daarin neemt, en over welke competenties die persoon moet beschikken. Gebruikmakend van de escalatietrap van Glasl en het 7-i-model voor conflictdiagnose van Giebels en Euwema ga je in deze masterclass met  prof. Dick Allewijn (VU) aan de slag.

14. Klachtwijzer

Hoe ga je netjes om met een beklaagde? Wat doe je als de klager meteen naar de Ombudsman wil? Kan een klacht worden ingetrokken? Wat zijn de wettelijke vereisten voor het behandelen van klachten? Hoe werkt een mengmodel van informele en formele interventies bij klachtbehandeling? Hoe handel je als er een klacht ligt over jouw organisatie? Welke doelen liggen er onder jouw aanpak? Werk je met de PCMO methode en handel je Awb-proof? In deze masterclass onderzoek je onder leiding van Caroline Koetsenruijter en André Stuut (KCB) wat de belangrijkste stappen en acties voor een professionele klachtbehandeling zijn en krijg je een klachtwijzer mee om de klachtbehandeling ook in jouw organisatie te professionaliseren.

15. Framing (deel 2)

In deze masterclass leer je op welke manier wij beslissingen nemen en welke rol aannames en overtuigingen daarbij spelen. Woorden en beelden beïnvloeden niet alleen de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken, maar hebben ook gevolgen voor de manier waarop wij onze interacties met anderen ervaren en begrijpen. Door het uitlichten van bepaalde woorden of beelden kan een bepaalde lezing of een mening worden gepropageerd. Framing wordt vaak geassocieerd met manipulatie door de pers of politiek, maar speelt ook in onze dagelijkse praktijk een rol. Framing kan ongewild bijdragen aan het instandhouden van conflicten en maatschappelijke problemen. In deze masterclass ervaar je hoe frames werken en krijg je van Marc Rijnveld en David Laws (UvA) een een aantal handvatten aangereikt om de negatieve effecten van framing te doorbreken.