Actueel

Pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering gestart
De handreiking 'Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden' bevat aanbevelingen, handvatten en praktijkvoorbeelden om het proces van invorderen van geldschulden beter in te richten. De verschillende stadia van dat proces komen daarbij aan de orde. De handreiking bevat ook verschillende voorbeelden overheidsinstanties de contacten met de burger kunt vormgeven. De...
Albert Jan Kruiter
Albert Jan Kruiter is actie-onderzoeker in het sociaal domein en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Bij actie-onderzoek worden systemen niet alleen onderzocht maar worden ook oplossingen aangedragen. Door op uitvoeringsniveau zijn werk te doen, helpt hij niet alleen burgers met hun problemen maar ontwikkelt hij innovatief beleid voor de overheid. De vraag die als een rode...
essaybundel #WOEST
Op maandagavond 5 maart 2018 presenteerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de essaybundel #WOEST. In deze essaybundel verkent de ROB, mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe verontwaardiging kan leiden tot bepaalde grensoverschrijdende gedragingen, wanneer verontwaardiging een uiting is van positieve betrokkenheid, wat de gewenste omgang...
Werkconferentie Passend Contact met de Provincie
Op maandagmiddag 31 oktober jl. vond de werkconferentie Passend contact met de Provincie plaats in de Verkadefabriek in ‘s Hertogenbosch. In deze werkconferentie stond het contact van de provincie met burgers en bedrijven centraal.
Verslag conferentie “De Responsieve Rechtsstaat”
Op donderdag 22 september jl. vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de conferentie “De Responsieve Rechtsstaat” plaats. De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van BZK ism het ministerie van VenJ. Tijdens het plenaire ochtendprogramma spraken minister Van der Steur, Jacques Wallage (voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur), Gert-Jan Buitendijk (directeur-generaal...
De gemeentejurist van de toekomst
Op 23 juni jl. organiseerde van het ministerie van BZK (programma PCMO) samen met de Vereniging Juridische Kwaliteit Lokaal Bestuur (VJK) een bijeenkomst in het Oude Stadhuys in Gouda. De vraag wat de gevolgen van de veranderende verhoudingen in de samenleving zijn voor het handelen van ambtenaren en bestuurders, stond daarbij centraal. Dick Allewijn (vml. bestuursrechter, trainer en mediator) en...

Pagina's