Actueel

Werkconferentie Passend Contact met de Provincie
Op maandagmiddag 31 oktober jl. vond de werkconferentie Passend contact met de Provincie plaats in de Verkadefabriek in ‘s Hertogenbosch. In deze werkconferentie stond het contact van de provincie met burgers en bedrijven centraal.
Verslag conferentie “De Responsieve Rechtsstaat”
Op donderdag 22 september jl. vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de conferentie “De Responsieve Rechtsstaat” plaats. De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van BZK ism het ministerie van VenJ. Tijdens het plenaire ochtendprogramma spraken minister Van der Steur, Jacques Wallage (voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur), Gert-Jan Buitendijk (directeur-generaal...
Pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering gestart
Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), samen met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk, een handreiking ‘Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden’ opgesteld. Een groep gemeenten gaat de komende...
De gemeentejurist van de toekomst
Op 23 juni jl. organiseerde van het ministerie van BZK (programma PCMO) samen met de Vereniging Juridische Kwaliteit Lokaal Bestuur (VJK) een bijeenkomst in het Oude Stadhuys in Gouda. De vraag wat de gevolgen van de veranderende verhoudingen in de samenleving zijn voor het handelen van ambtenaren en bestuurders, stond daarbij centraal. Dick Allewijn (vml. bestuursrechter, trainer en mediator) en...
Verslag PCMO Regiobijeenkomst Utrecht 16 juni 2016
Op donderdag 16 juni kwamen ruim 160 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties en een aantal bestuursrechters bijeen in het Stadskantoor van de gemeente Utrecht voor de PCMO regiobijeenkomst ‘Effectieve geschilbeslechting in bezwaar en beroep’. Na een warm welkom van gastheer Patrick van Doorn (hoofd juridische zaken gemeente Utrecht) vonden onder leiding van...
Verslag deelsessies
Lees hier het verslag van de deelsessies.

Pagina's