Werkconferentie Passend Contact met de Provincie

Werkconferentie Passend Contact met de Provincie
Op maandagmiddag 31 oktober jl. vond de werkconferentie Passend contact met de Provincie plaats in de Verkadefabriek in ‘s Hertogenbosch. In deze werkconferentie stond het contact van de provincie met burgers en bedrijven centraal.

Tijdens de conferentie werd ingegaan op de vraag wat passend contact met de provincie in de praktijk betekent. Thema’s die in de workshops aan de orde zijn gekomen zijn onder andere het succesvol borgen van de informele aanpak, de dialoog in de publieke ruimte, de informele aanpak in Wob-verzoeken, de responsieve rechtsstaat, het betrekken van de samenleving bij publieke besluitvorming, en effectief omgaan met lastig klaaggedrag. Via deze link kunt u het programma en meer informatie vinden.