Actueel

werkconferentie 26 april 2016 “Rechtmatig, Rechtvaardig & Responsief”
De transitie van autonoom naar responsief bestuursrecht Verslag werkconferentie 26 april 2016 “Rechtmatig, Rechtvaardig & Responsief” werkconferentie Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, ministeries, de wetenschap, de Nationale Politie, de Nationale ombudsman en de rechterlijke macht kwamen op dinsdag 26 april jl. in Amsterdam bijeen op de...
Nieuw pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering
Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), in samenwerking met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk, een handreiking bestuursrechtelijke geldschulden opgesteld. De handreiking beoogt een goed verloop van de...
conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur
Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen? Of bent u nieuwsgierig naar wat u heeft gemist? Download hieronder de beschikbare presentatie's en handouts van de masterclasses!
Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur
Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, ministeries, wetenschap en de rechterlijke macht in Den Haag bijeen op de conferentie “Toekomstbestendig Goed Bestuur”. Tijdens het ochtenddeel spraken regeringscommissaris Awb Michiel Scheltema, Landsadvocaat Eric Daalder en de nieuwe Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.
Verslag studiemiddag
De Vereniging voor Klachtrecht hield op woensdag 22 april 2015 een studiemiddag getiteld ‘Het eerste gesprek met de klager’. Sprekers waren Machteld Pel, die vertelde over de houding en taakopvatting van de klachtbehandelaar, Simon Matthijssen die zijn ervaringen als plaatsvervangend ombudsman bij de gemeente Rotterdam illustreerde met twee rollenspelacteurs en de filosoof Harry Kunneman, die...
schadefonds artikel
Op 3 maart jl. organiseerde het Schadefonds Geweldsmisdrijven een inspiratiebijeenkomst met de titel 'Een wereld te winnen'. Tijdens de drie plenaire presentaties en de daaropvolgende paneldiscussie stonden slachtofferzorg en slachtofferherstel centraal. Vertrekkend directeur van het Schadefonds Nina Huygen: "De afgelopen jaren is er sectorbreed veel goeds gebeurd voor...

Pagina's