Actueel

Verslag PCMO Regiobijeenkomst Utrecht 16 juni 2016
Op donderdag 16 juni kwamen ruim 160 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties en een aantal bestuursrechters bijeen in het Stadskantoor van de gemeente Utrecht voor de PCMO regiobijeenkomst ‘Effectieve geschilbeslechting in bezwaar en beroep’. Na een warm welkom van gastheer Patrick van Doorn (hoofd juridische zaken gemeente Utrecht) vonden onder leiding van...
Verslag deelsessies
Lees hier het verslag van de deelsessies.
werkconferentie 26 april 2016 “Rechtmatig, Rechtvaardig & Responsief”
De transitie van autonoom naar responsief bestuursrecht Verslag werkconferentie 26 april 2016 “Rechtmatig, Rechtvaardig & Responsief” werkconferentie Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, ministeries, de wetenschap, de Nationale Politie, de Nationale ombudsman en de rechterlijke macht kwamen op dinsdag 26 april jl. in Amsterdam bijeen op de...
Nieuw pioniertraject Behoorlijke & Effectieve Invordering
Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), in samenwerking met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk, een handreiking bestuursrechtelijke geldschulden opgesteld. De handreiking beoogt een goed verloop van de...
conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur
Wilt u de opgedane kennis bij de conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur opfrissen? Of bent u nieuwsgierig naar wat u heeft gemist? Download hieronder de beschikbare presentatie's en handouts van de masterclasses!
Verslag Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur
Op 2 september kwamen 370 vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, ministeries, wetenschap en de rechterlijke macht in Den Haag bijeen op de conferentie “Toekomstbestendig Goed Bestuur”. Tijdens het ochtenddeel spraken regeringscommissaris Awb Michiel Scheltema, Landsadvocaat Eric Daalder en de nieuwe Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Pagina's