Actueel

In de huidige tijd is de overheid genoodzaakt maatregelen te nemen die voor individuele burgers ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Het kabinet acht het daarom van groot belang om verder te investeren in een landelijke uitrol van de informele aanpak en een versterking van de procedurele rechtvaardigheid. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op het...
Het Kennis- en Informatiecentrum Prettig Contact met de Overheid ondersteunt bestuursorganen bij het toepassen van de informele aanpak. Het centrum is officieel gelanceerd tijdens de landelijke conferentie 'Prettig Contact met de Overheid, juist in tijden van crisis'.
Het Kennis- en Informatiecentrum Prettig Contact met de Overheid ondersteunt bestuursorganen bij het toepassen van de informele aanpak. Het centrum is officieel gelanceerd tijdens de landelijke conferentie ‘Prettig Contact met de Overheid, juist in tijden van crisis’. In het prachtig gerenoveerde Grand Theatre in Breda ontmoeten de pioniers van de informele aanpak elkaar.

Pagina's