Actueel

Verslag studiemiddag
De Vereniging voor Klachtrecht hield op woensdag 22 april 2015 een studiemiddag getiteld ‘Het eerste gesprek met de klager’. Sprekers waren Machteld Pel, die vertelde over de houding en taakopvatting van de klachtbehandelaar, Simon Matthijssen die zijn ervaringen als plaatsvervangend ombudsman bij de gemeente Rotterdam illustreerde met twee rollenspelacteurs en de filosoof Harry Kunneman, die...
schadefonds artikel
Op 3 maart jl. organiseerde het Schadefonds Geweldsmisdrijven een inspiratiebijeenkomst met de titel 'Een wereld te winnen'. Tijdens de drie plenaire presentaties en de daaropvolgende paneldiscussie stonden slachtofferzorg en slachtofferherstel centraal. Vertrekkend directeur van het Schadefonds Nina Huygen: "De afgelopen jaren is er sectorbreed veel goeds gebeurd voor...
Allan lind spreekt
Voor een bomvolle Amaliazaal sprak prof. E. Allan Lind zijn lezing uit over procedurele rechtvaardigheid. Wat is het? Wat doet het met je en waarom is het zo belangrijk om procedureel rechtvaardig te zijn? DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Gert-Jan Buitendijk, die de opening verzorgde, gaf alvast een voorzetje; ‘Goed bestuur’, zo stelde hij, ‘is een evenwichtskunst tussen de elementen...
deelnemer_beter_concreter
De afgelopen drie jaar heeft het ministerie van BZK samen met de VNG en het ministerie van EZ binnen het programma ‘Beter en Concreter’ gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van regels en aan een betere dienstverlening. Hoewel het programma Beter en Concreter stopt is een beweging geëntameerd die doorgaat. Tijdens de slotconferentie op 25 maart jl. werden de bereikte resultaten en de...
van_paassen
Wat doe je als gemeente als het aantal Wob-verzoeken in korte tijd drastisch toeneemt, je capaciteit beperkt is en je mensen toch op een goede manier van informatie wilt voorzien? Gouda stelde een Wob-team samen en ging voor een informele aanpak van Wob-verzoeken. En dat werkt. Door vaker de telefoon te pakken of een afspraak te maken, komen ze sneller te weten welke informatie iemand nodig heeft...
CJIB en Prettig Contact
Wie heeft het niet eens gehad, zo’n acceptgiro met een boete voor te hard rijden? Het Centraal Justitieel Incassobureau, beter bekend als het CJIB, verstuurde vorig jaar onder meer ruim 8 miljoen verkeersboetes. Hoewel de aanleiding voor het contact niet plezierig is, werkt ook het CJIB aan prettig contact met de burgers. ’Er is geen beter instrument om onze dienstverlening te verbeteren dan de...

Pagina's