Actueel

Alex Brenninkmeijer neemt de jubileumbundel in ontvangst
Op 30 januari werd op een bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter gelegenheid van het afscheid van Alex Brenninkmeijer als Nationale ombudsman, de bundel ‘Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen. Visies op geschilbeslechting tussen overheid en burger’ aan hem aangeboden. Tijdens de aansluitende afscheidsreceptie in de Ridderzaal werd Alex...
Op donderdag 16 januari vond het jaarcongres plaats van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). Het programma stond in het kader van de nieuwe taken die gemeenten zullen gaan uitvoeren.

Pagina's