Actueel

Masterclass lustrumcongres PCMO
Wilt u de opgedane kennis bij het PCMO lustrumcongres opfrissen? Of bent u nieuwsgierig naar wat u heeft gemist? Download hieronder de beschikbare presentatie's en handouts van de masterclasses!
Publieke beleidsbemiddeling
Dit programma wil een gedeeld inzicht ontwikkelen ten aanzien van de mogelijkheden van Publieke Beleidsbemiddeling in Nederland, door te reflecteren op de huidige praktijk en deze te vergelijken met inzichten en bevindingen op grond van internationaal onderzoek en ervaring.
Margreet Prakken
Deze prijs, een initiatief van de directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat naar het beste idee voor het verminderen van regels en bureaucratie en het verbeteren van de dienstverlening bij de overheid. Prakken pleit voor een interne hoorcommissie bij bezwaarschriften. Zij ontving de Gouden Krokodil op 21 november uit handen van...
Het Rijk kan als katalysator van de informele aanpak fungeren door deze als huisstijl in de armen te sluiten, zo menen adviseur Frits Haarlemmer en beleidsmedewerker Nicky Leijtens van de Raad voor Rechtsbijstand. Maar een oplossingsgericht bestuursorgaan alleen is niet voldoende. ‘De advocaat en de burger moeten daarin mee.’
Illustratie Yes you can
Een pilot met de informele aanpak is één ding, maar het invoeren van deze manier van werken in de hele (gemeentelijke) organisatie is een stuk lastiger. Het is een proces van cultuurverandering waarbij het management het voortouw moet nemen en soms de confrontatie met de medewerkers zal moeten aangaan. ‘De informele aanpak is vrijwillig, maar niet vrijblijvend,’ zegt trainer en adviseur Caroline...
Informele aanpak maakt internationaal school
Het project Prettig Contact met de Overheid leidt tot meer vertrouwen in de overheid en een bredere acceptatie van overheidsbesluiten. Twee bepalende factoren voor de legitimiteit van de overheid. Daarom staat het project als best practice te boek bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Ook maakt het nu furore binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Pagina's