Actueel

Margreet Prakken
Deze prijs, een initiatief van de directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat naar het beste idee voor het verminderen van regels en bureaucratie en het verbeteren van de dienstverlening bij de overheid. Prakken pleit voor een interne hoorcommissie bij bezwaarschriften. Zij ontving de Gouden Krokodil op 21 november uit handen van...
Het Rijk kan als katalysator van de informele aanpak fungeren door deze als huisstijl in de armen te sluiten, zo menen adviseur Frits Haarlemmer en beleidsmedewerker Nicky Leijtens van de Raad voor Rechtsbijstand. Maar een oplossingsgericht bestuursorgaan alleen is niet voldoende. ‘De advocaat en de burger moeten daarin mee.’
Illustratie Yes you can
Een pilot met de informele aanpak is één ding, maar het invoeren van deze manier van werken in de hele (gemeentelijke) organisatie is een stuk lastiger. Het is een proces van cultuurverandering waarbij het management het voortouw moet nemen en soms de confrontatie met de medewerkers zal moeten aangaan. ‘De informele aanpak is vrijwillig, maar niet vrijblijvend,’ zegt trainer en adviseur Caroline...
Informele aanpak maakt internationaal school
Het project Prettig Contact met de Overheid leidt tot meer vertrouwen in de overheid en een bredere acceptatie van overheidsbesluiten. Twee bepalende factoren voor de legitimiteit van de overheid. Daarom staat het project als best practice te boek bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Ook maakt het nu furore binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Raymond Partouns
De gemeente Schinnen heeft als eerste een PCMO-award gewonnen in de categorie ‘ beste project’. Deze award is uitgereikt tijdens het lustrumcongres van het programma Prettig Contact met de Overheid op 25 september 2013.
Prettig Contact met de Overheid Awards
Op 25 september zijn voor het eerst de Prettig Contact met de Overheid Awards uitgereikt. Steeds meer ambtenaren zien de voordelen van de informele aanpak!

Pagina's