Actueel

Raymond Partouns
De gemeente Schinnen heeft als eerste een PCMO-award gewonnen in de categorie ‘ beste project’. Deze award is uitgereikt tijdens het lustrumcongres van het programma Prettig Contact met de Overheid op 25 september 2013.
Prettig Contact met de Overheid Awards
Op 25 september zijn voor het eerst de Prettig Contact met de Overheid Awards uitgereikt. Steeds meer ambtenaren zien de voordelen van de informele aanpak!
Op donderdag 7 november a.s. wordt een studiemiddag georganiseerd met sociaal-psycholoog Allan Lind over procedurele rechtvaardigheid.
Team Zwolle
Sinds 1 januari dit jaar is binnen A&F een nieuwe behandeling van bezwaarschriften van start gegaan. Het team dat zich bij Juridische zaken daarmee bezighoudt, is gaan werken met een (mede door henzelf) opgesteld nieuw werkproces. Hierdoor worden alle bezwaarschriften (tegen de door bestuursorganen genomen besluiten) op dezelfde manier behandeld. Belastingen vallen hier niet onder.
Lustrumcongres PCMO
Op 25 september 2013 heeft het programma Prettig Contact met de Overheid haar eerste lustrumcongres beleefd. In de grote zaal van het Worldforum hadden zich een 600-tal enthousiaste pioniers, bestuurders en wetenschappers verzameld om te luisteren naar inspirerende speeches van Michiel Scheltema, Alex Brenninkmeijer, Jeremy Millard en Bert Marseille.
Bert Marseille
Professor Bert Marseille van de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar geschilbeslechting in het bestuursrecht. We leggen hem drie vragen voor over de nieuwe zaaksbehandeling.

Pagina's