Actueel

Op donderdag 7 november a.s. wordt een studiemiddag georganiseerd met sociaal-psycholoog Allan Lind over procedurele rechtvaardigheid.
Team Zwolle
Sinds 1 januari dit jaar is binnen A&F een nieuwe behandeling van bezwaarschriften van start gegaan. Het team dat zich bij Juridische zaken daarmee bezighoudt, is gaan werken met een (mede door henzelf) opgesteld nieuw werkproces. Hierdoor worden alle bezwaarschriften (tegen de door bestuursorganen genomen besluiten) op dezelfde manier behandeld. Belastingen vallen hier niet onder.
Lustrumcongres PCMO
Op 25 september 2013 heeft het programma Prettig Contact met de Overheid haar eerste lustrumcongres beleefd. In de grote zaal van het Worldforum hadden zich een 600-tal enthousiaste pioniers, bestuurders en wetenschappers verzameld om te luisteren naar inspirerende speeches van Michiel Scheltema, Alex Brenninkmeijer, Jeremy Millard en Bert Marseille.
Bert Marseille
Professor Bert Marseille van de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar geschilbeslechting in het bestuursrecht. We leggen hem drie vragen voor over de nieuwe zaaksbehandeling.
Op 25 september 2013 is de nieuwe handleiding voor de behandeling van bezwaren gepresenteerd tijdens het lustrumcongres van het programma Prettig Contact met de Overheid. Naar aanleiding hiervan zal het Kennis- en informatiecentrum een aantal regiobijeenkomsten organiseren.
Bart Jan van Ettekoven
De nieuwe zaaksbehandeling geeft de bestuursrechter alternatieve manieren in handen om een geschil te beslechten. De bestuursrechters bij de rechtbanken werken al ruim een jaar op deze manier en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) experimenteert er nu ook mee. ‘We gaan meteen de diepte in.’

Pagina's