Actueel

Op 25 september 2013 is de nieuwe handleiding voor de behandeling van bezwaren gepresenteerd tijdens het lustrumcongres van het programma Prettig Contact met de Overheid. Naar aanleiding hiervan zal het Kennis- en informatiecentrum een aantal regiobijeenkomsten organiseren.
Bart Jan van Ettekoven
De nieuwe zaaksbehandeling geeft de bestuursrechter alternatieve manieren in handen om een geschil te beslechten. De bestuursrechters bij de rechtbanken werken al ruim een jaar op deze manier en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) experimenteert er nu ook mee. ‘We gaan meteen de diepte in.’
Advocaat
Steeds vaker zetten bestuursorganen niet-juridische instrumenten in om met burgers en bedrijven in contact te komen over hun zienswijzen, klachten en bezwaren. Het werk van de advocaat krijgt hiermee een nieuwe dimensie. Kennis van het recht is niet langer zaligmakend, ook communicatieve en mediationvaardigheden zijn gewenst. ‘De informele aanpak vergt out-of-the-box denken, de box waar heel...
Jaarlijks ontvangen Nederlandse bestuursorganen meer dan 2,6 miljoen bezwaarschriften. De in het afgelopen decennium dominant geworden formalistische wijze waarop bezwaren en klachten in de praktijk worden behandeld blijkt voor de betrokken burgers weinig bevredigend te zijn en brengt hoge kosten voor de overheid met zich mee. Zijn verbeteringen mogelijk en wat levert een meer informele aanpak...
Susi Zijderveld
Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) is al 85 jaar een belangrijke schakel in de verkeersveiligheid, omdat het verantwoordelijk is voor de toelating van personen tot het verkeer. 95 procent van de Nederlanders komt tijdens zijn leven in aanraking met het CBR. 45 procent van hen krijgt statistisch gezien een slechte boodschap. In 2010 staat het CBR er qua prestaties slecht voor. Er barst een...
Presentatie publicatie PCMO 4 en 5
Bent u benieuwd naar de nieuwste onderzoeksresultaten van Prettig Contact met de Overheid?

Pagina's