Actueel

Jaarlijks ontvangen bijna alle burgers van hun gemeente een aanslagbiljet en in veel gevallen ook een WOZ-beschikking. De brief wordt van de deurmat of uit de brievenbus gehaald en roept vaak veel emoties op. Kan dat niet anders? Welke burger weet precies wat er in staat?
Op donderdag 14 februari van 14.00 -17.30 uur organiseert het programma Prettig Contact met de Overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in samenwerking met de Universiteit Groningen (Center for Law & Governance) de conferentie Public Law and Procedural Justice. Professor Allan Lind uit Amerika, en een van de toonaangevende wetenschappers op het gebied van...
Door een grotere rol te geven aan de informele aanpak wil de gemeente Zwolle de behandeling van bezwaren tegen gemeentelijke besluiten moderniseren. Zwolle is een van de eerste pioniers op het gebied van prettig contact met de overheid en de informele aanpak (in Zwolle pre-mediation genoemd). Op basis van ervaringen elders in het land en in Zwolle zelf, verwachten burgemeester en wethouders dat...
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt besluiten die niet altijd gunstig uitvallen voor zijn klanten. Daartegen wordt dan ook regelmatig bezwaar gemaakt. “Na veel media-aandacht en klachten bij de Nationale Ombudsman hebben we besloten dat het anders moet. We moeten veel beter omgaan met onze klanten, zowel schriftelijk als mondeling.”
De gemeente Leiden hanteert de informele aanpak voor bezwaren in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand. Judith van der Heiden, unitleider Kwaliteit, Toetsing en Verhaal: “Dat levert korte lijnen op met de klant. En wat ik interessant vind: er wordt meer creativiteit van medewerkers verwacht om aan de telefoon met de burger tot een oplossing te komen.”
Rechtbanken hebben de Nieuwe Zaaksbehandeling in vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken ingevoerd. Deze vorm van de informele aanpak in de rechtspraak is gericht op snelheid, rechtspraak op maat, procedurele rechtvaardigheid en finale geschilbeslechting. Op het landelijk symposium ‘Nieuwe zaaksbehandeling op het goede spoor?’ wordt de invoering ervan afgerond en gestart met de doorontwikkeling.

Pagina's