Actueel

Het ministerie van Economische Zaken laat belanghebbenden meepraten én onderling discussiëren over nieuwe regels. De omvangrijke wetgevingsagenda STROOM, op het gebied van energie, wordt als eerste zo aangepakt. Een speciaal hiervoor opgerichte LinkedIn-groep telt ruim 1100 leden. Helpt dit de ‘negatieve spiraal’ tussen overheid en sector te doorbreken?
Nieuwe handleiding voor de behandeling van bezwaarschriften
Op 25 september 2013 is de nieuwe handleiding Professioneel behandelen van bezwaarschriften gepresenteerd tijdens het lustrumcongres van het programma Prettig Contact met de Overheid.
Jaarlijks ontvangen bijna alle burgers van hun gemeente een aanslagbiljet en in veel gevallen ook een WOZ-beschikking. De brief wordt van de deurmat of uit de brievenbus gehaald en roept vaak veel emoties op. Kan dat niet anders? Welke burger weet precies wat er in staat?
Op donderdag 14 februari van 14.00 -17.30 uur organiseert het programma Prettig Contact met de Overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in samenwerking met de Universiteit Groningen (Center for Law & Governance) de conferentie Public Law and Procedural Justice. Professor Allan Lind uit Amerika, en een van de toonaangevende wetenschappers op het gebied van...
Door een grotere rol te geven aan de informele aanpak wil de gemeente Zwolle de behandeling van bezwaren tegen gemeentelijke besluiten moderniseren. Zwolle is een van de eerste pioniers op het gebied van prettig contact met de overheid en de informele aanpak (in Zwolle pre-mediation genoemd). Op basis van ervaringen elders in het land en in Zwolle zelf, verwachten burgemeester en wethouders dat...
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt besluiten die niet altijd gunstig uitvallen voor zijn klanten. Daartegen wordt dan ook regelmatig bezwaar gemaakt. “Na veel media-aandacht en klachten bij de Nationale Ombudsman hebben we besloten dat het anders moet. We moeten veel beter omgaan met onze klanten, zowel schriftelijk als mondeling.”

Pagina's