Samenwerken

Praktijkvoorbeelden

Op deze plek vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden van uw collega’s die al werken met de informele aanpak.

Vaak starten bestuursorganen met de informele aanpak in de bezwaarfase. In deze fase, maar ook bij klachten heeft de informele aanpak zijn meerwaarde ruimschoots bewezen. Sinds een aantal jaar is de nieuwe zaaksbehandeling geïntroduceerd in het bestuursrecht. Wij verzamelden enkele interessante artikelen voor u. Publieke beleidsbemiddeling is geschikt voor zogenaamde ‘wicked problems’. Dit zijn kwesties waarin de overheid niet de regie in handen heeft maar op gelijke voet staat met andere belanghebbenden. Traditionele methoden van conflicthantering kunnen deze kwesties niet oplossen. Last but not least biedt de informele aanpak ook kansen voor innovatie in het wetgevingsproces. Het ministerie van Economische Zaken boekte er al succes mee!

Besluitvorming en bezwaarprocedures

Besluitvorming en bezwaarprocedures

Van gemeente tot zbo: u vindt hun praktijkvoorbeeld hier!

Klachten

Klachten

Kijk hier voor inspiratie op het gebied van klachten!

Nieuwe zaaksbehandeling

Nieuwe zaaksbehandeling

De nieuwe zaaksbehandeling in de praktijk.

 

Publieke beleidsbemiddeling

Publieke beleidsbemiddeling

Praktische oplossingen door middel van beleidsbemiddeling.

Screenshot website overheid.nl

Informele Aanpak bij regels en wetgeving

Ook bij het maken van regels en wetgeving biedt de informele aanpak innovatieve kansen!