09.00 – 09.30 uur      Ontvangst

09.30 – 09.35 uur      Welkom en opening 
                                Dagvoorzitter Martijn de Greve

09.35 – 09.55 uur      Aan tafel met de burger
                                Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman

09.55 – 10.05 uur      Vragen en discussie

10.05 – 10.25 uur      Organisatieoverstijgend problemen oplossen
                                Simon Sibma, Directeur Centraal Justitieel Incasso Bureau

10.25 – 10.35 uur      Vragen en discussie

10.35 – 10.55 uur      Leiderschap
                                Egon Hoppe, Commendant Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee

10.55 – 11.05 uur      Vragen en discussie

11.05 – 11.35 uur      Koffie/thee pauze

11.35 – 11.55 uur      Responsieve instituties in een responsieve rechtsstaat
                                Prof. Dick Allewijn, VU Amsterdam

11.55 – 12.05 uur      Vragen en discussie

12.05 – 12.15 uur      Responsiviteit en democratische legitimiteit
                                ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12.15 – 12.35 uur      Reflectie
                                Prof. Jacques Wallage, Rijksuniversiteit Groningen

12.35 – 12.45 uur      Vragen en discussie

12.45 -  13.30 uur      Lunchpauze en informatiemarkt

13.30 – 15.00 uur      Masterclass ronde 1

15.00 – 15.30 uur      Koffie/thee pauze

15.30 – 17.00 uur      Masterclass ronde 2

17.00 – 18.00 uur      Afsluiting en borrel