Aanbieding jubileumbundel 'Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen.'

Alex Brenninkmeijer neemt de jubileumbundel in ontvangst

Op 30 januari werd op een bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter gelegenheid van het afscheid van Alex Brenninkmeijer als Nationale ombudsman, de bundel ‘Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen. Visies op geschilbeslechting tussen overheid en burger’ aan hem aangeboden. Tijdens de aansluitende afscheidsreceptie in de Ridderzaal werd Alex Brenninkmeijer door Tweede Kamer voorzitter Anouchka van Miltenburg koninklijk onderscheiden als Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.

Voorafgaand aan de afscheidsreceptie in de Ridderzaal verzamelden zich op uitnodiging van het ministerie van BZK een 100-tal genodigden in Nieuwspoort. Vanwege verplichtingen in de Tweede Kamer sprak minister Ronald Plasterk via een videoboodschap een persoonlijk dankwoord uit aan de heer Brenninkmeijer. Hij roemde daarin de aansprekende wijze waarop Brenninkmeijer in zijn kritieken tot de kern van het overheidshandelen doordrong.

Vervolgens schetste de regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, Michiel Scheltema, de ontwikkelingen in de wijze van geschilbeslechting door de overheid. Scheltema prees Brenninkmeijer om zijn sterke ondersteuning en bevordering van het programma Prettig Contact met de Overheid. Hij benadrukte dat "justice must not only be done, but must be seen to be done". Herstel van vertrouwen in de overheid begint en eindigt niet met 'wij voeren de wet uit', maar met procedurele rechtvaardigheid ofwel met het door de burger daadwerkelijk ervaren dat hij zowel rechtmatig als rechtvaardig wordt behandeld.

Aansluitend overhandigde hoogleraar empirische bestudering van het bestuursrecht, Bert Marseille, (RuG en Tilburg University) de jubileumbundel “Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen. Visies op geschilbeslechting door de overheid” aan de heer Brenninkmeijer. De jubileumbundel is ontstaan in het kader van Prettig Contact met de Overheid, een programma dat gekenmerkt wordt door de constructieve en nauwe samenwerking tussen BZK en de Nationale ombudsman. De bundel bevat reflecties van 15 wetenschappers, 2 rechters en de landsadvocaat op een groot aantal thema’s en inzichten die van belang zijn voor het project Prettig Contact met de Overheid. Professor Marseille onderstreepte dat de bundel aan geen enkele andere persoon beter uitgereikt had kunnen worden dan aan Alex Brenninkmeijer, 'mister Prettig Contact' in persoon.
Marseille lichtte er twee rode draden uit:
1. De bestaande regels geven voldoende ruimte, aanvullingen zijn bepaald niet nodig; en
2. Er bestaat behoefte aan investering in (bestuurlijk) draagvlak en praktische vaardigheden.

De laatste lezing werd verzorgd door hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh (RuG) met de prikkelende bijdrage genaamd 'Waarom klachtprocedures niet automatisch leiden tot herstel van vertrouwen’. De 'revolutie' die de Nationale ombudsman en het project Prettig Contact met de Overheid op het gebied van de besluitvorming en bezwaarprocedure teweeg hebben gebracht, werd door Hertogh geprezen. Daarnaast sprak hij de wens uit dat er in de komende jaren binnen het project ook veel aandacht zal worden besteed aan het structureel verbeteren van de klachtenprocedure. De Nationale ombudsman vervult daarin ook een sleutelrol, aldus Hertogh.

Ter afsluiting sprak de heer Brenninkmeijer voor de toekomst de wens uit dat de overheid inderdaad in staat zal zijn om steeds vaker voorbij de formele regels te kijken en in het belang van de rechtstaat het gezonde verstand te gebruiken. Hij hoopt van ganser harte dat er een impuls zal komen om de kern van de bezwaar- en klachtprocedure in het licht te stellen van hetgeen mogelijk is door middel van informeel overleg.

Bijdragen in de jubileumbundel

 •  Inleiding (Michiel Scheltema)
 • Prettig contact bij de mediator. Beschouwingen over het conflicthanteringspalet en de plaats van mediation daarin (Dick Allewijn)
 • Juridische kwaliteit van de uitkomst van de informele aanpak (Bert Marseille, Hanna Tolsma & Kars de Graaf)
 • Het verloop van grieven en de keten van vervolgprocedures (Michiel Herweijer en Edwin de Jong)
 • Complexe besluitvorming en legitimiteit. Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën (Herman Bröring)
 • Prettig contact met de Belastingdienst (Hans Gribnau en Albert van Steenbergen)
 • Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie (Jeroen van Bergenhenegouwen en Jan van Beuningen)
 • ICT en de uitdagingen voor de menselijke maat (Albertjan Tollenaar)
 • ‘We leggen het u nog één keer uit.’ Hoe bestuurders gezag herwinnen middels ex post verantwoording (Niels Karsten)
 • De bestuursrechter in relatie tot Prettig contact met de overheid (Peter Nihot)
 • Observaties en gedachten over de nieuwe zaaksbehandeling (Eric Daalder)
 • Prettig veranderen met de overheid (Martin Euwema)
 • Het perspectief van de burger anno 2013 (Miek Laemer)

U kunt deze bundel nu hier downloaden.

 

De bijeenkomst mocht zich verheugen in de aandacht van de landelijke en regionale pers. Hieronder vindt u enkele artikelen die verschenen naar aanleiding van deze middag:

 

 

Datum bijeenkomst: 
30-01-2014