Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur

Conferentie Toekomstbestendig Goed Bestuur

Op woensdag 2 september organiseert het ministerie van BZK (project Prettig contact met de Overheid) de conferentie ‘Toekomstbestendig Goed Bestuur’. Op deze dag gaan we o.a. in op macht, gezag, legitimiteit, procedurele rechtvaardigheid, massale bezwaren, het omgaan met informatieverzoeken, misbruik van de wet dwangsom en proceskostenvergoedingen, participatieve democratie, knelpunten rondom geautomatiseerde besluiten, het appelgedrag van burgers, ambtelijk vakmanschap en nog veel meer. Deze onderwerpen zullen in het ochtendprogramma worden belicht door Michiel Scheltema (regeringscommissaris Awb), Eric Daalder (landsadvocaat) en Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman). In de middag vindt over deze onderwerpen in verschillende masterclasses een uitwisseling plaats tussen wetenschappers, wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers, bestuurders en de uitvoeringspraktijk.

Voor meer informatie over het programma, een toelichting op de masterclasses verwijzen wij u graag naar onze speciale conferentie websitepagina via deze link.

Het maximum aantal deelnemers is behaald. De inschrijving is daarom gesloten! Mocht u vragen hebben over uw inschrijving, neem dan contact op met Postbus.PCMO@minbzk.nl

Datum: woensdag 2 september

Tijdstip: 9.00 – 17.30 uur
Locatie: Den Haag

Wij hopen u 2 september te mogen begroeten!

PROGRAMMA

08.30 – 09.30 uur      Ontvangst

09.30 – 09.35 uur      Welkom door dagvoorzitter 

09.35 – 09.45 uur      Opening                        

09.45 – 10.05 uur      Rechtstatelijk en effectief bestuur
                                 Prof. Michiel Scheltema, regeringscommissaris Awb

10.05 – 10.25 uur      De rechter en het bestuur; de trias revisited?
                                Eric Daalder, Landsadvocaat (Pels Rijcken)

10.25 – 10.45 uur      De burger en het bestuur
                                 Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman

10.45 – 11.10 uur      Vragen en discussie

11.10 – 11.15 uur      Afsluiting ochtendprogramma door de dagvoorzitter

11.15 – 12.15 uur      Lunch & informatiemarkt

12.15 – 12.45 uur      Wandeling naar locatie middagprogramma

12.45 – 13.45 uur      Masterclass ronde 1

13.45 – 14.00 uur      Korte pauze

14.00 – 15.00 uur      Masterclass ronde 2

15.00 – 15.15 uur      Korte pauze

15.15 – 16.15 uur      Masterclass ronde 3 

16.15 – 17.30 uur      Borrel

Datum bijeenkomst: 
02-09-2015